Adres Redakcji:
Baby Shower Katarzyna Pawłowska
ul. Belgradzka 14 m. 74 02-793 Waraszawa 
tel. 602 178731  redakcja@baby-shower.pl