Mama na wychowawczym a spłata kredytu

Zmiana harmonogramu

Trzeba też zaznaczyć, że bank może określić częstotliwość korzystania z zawieszenia spłaty. Może też uzależnić zgodę od terminowości spłaty rat do tej pory. Chęć skorzystania z prolongaty w jednych bankach wystarczy zgłosić przez infolinię, w innych konieczne będzie złożenia oświadczenia, a być może nawet podpisania aneksu do umowy. Odroczenie płatności może skutkować wydłużeniem okresu spłaty, bądź też podwyższeniem kolejnych rat bez wydłużania okresu kredytowania.

Dane:

BOŚ – możliwość zawieszenia spłat na 36 m-cy
Alior Bank – możliwość zawieszenia spłat na  6 m-cy ( do 60 m-cy w całym okresie)
Bank Pocztowy 12 m-cy (do 18 m-cy w całym okresie)
BZ WBK – możliwość zawieszenia spłat na 6 miesięcy, raz w okresie kredytowania

Źródło: Home Broker Doradcy Finansowi

Katarzyna Pawłowska

Pomysłodawca portalu, szczęśliwa mama, zapraszam też na pozostałe moje strony: www.babymama.pl oraz www.blog.babymama.pl

Skomentuj jako pierwszy