Kadra pedagogiczna

fotokarty

Kadrę pedagogiczną Zielonej Ciuchci tworzy ponad 150-osobowy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.
W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również specjaliści z różnych dziedzin: metodyk, psycholog, logopeda, dietetyk i lekarz pediatra.

Program

Program dydaktyczno-wychowawczy Przedszkoli Zielona Ciuchcia zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, uwzględnia pełny rozwój małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Program opracowany przez pedagogów z Przedszkoli Zielona Ciuchcia pod kierunkiem doświadczonego metodyka przedszkolnego. Treści programu obejmują następujące obszary: edukację językową, matematyczną, przyrodniczą, moralno-społeczną, artystyczną, zdrowotną i profilaktykę logopedyczną.

Carriwell