Przybliżony termin porodu możemy obliczyć samodzielnie. Pamiętajmy jednak, że w  wyliczonym terminie rodzi się zaledwie kilka procent dzieci.

Przyjmuje się, że ciąża trwa ok. 280 dni (40 tygodni lub 10 miesięcy księżycowych), począwszy od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Przy cyklu 28-dniowym do daty ostatniej miesiączki trzeba dodać siedem dni, po czym odjąć trzy miesiące.

Przy cyklach krótszych lub dłuższych odpowiednio odejmuje się lub dodaje więcej dni. Przy cyklu 26-dniowym do daty porodu obliczonej według podanego wcześniej schematu odejmujemy jeszcze 2 dni, a przy cyklu 33-dniowym – dodajemy 5 dni. Niestety takie  matematyczne działania zawodzą zwykle przy cyklach nieregularnych.

Dzieci najczęściej rodzą się tydzień bądź dwa przed lub po wyznaczonym terminie. Wyznaczoną  datę można ustalić  podczas kolejnych badań USG, określających m.in. rozmiary płodu. Maluchy, które rodzą się przed 37. tygodniem ciąży to wcześniaki.

Jeśli rodzisz pierwszy raz, to zgodnie z terminologią położniczą jesteś pierwiastką. Pierwsza ciąża może trwać dłużej. Ciąża może trwać dłużej także u matek w starszym wieku. Podobno więcej dzieci rodzi się wtedy, gdy księżyc jest w nowiu, i w nocy, a nie w dzień.