Zmiany w urlopach rodzicielskich wejdą w życie już od 2 stycznia 2016 r. 

Innowacją jest to, że urlop rodzicielski będzie mógł być podzielony pomiędzy rodziców, z których jeden jest zatrudniony na etat, a drugi objęty ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu niż praca na pełen etat.

akcesoria dla mam

Zlikwidowany zostanie również dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. W zamian za to wydłużony zostanie wymiar urlopu rodzicielskiego. Przy urodzeniu jednego dziecka urlop rodzicielski będzie trwał 32 tygodnie, zaś po narodzinach większej liczby dzieci w jednym porodzie 34 tygodnie. Część z urlopu – 16 tygodni, będzie można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy szósty rok życia. W tym terminie należy również wykorzystać urlop wychowawczy.

Jeśli chodzi o urlop ojcowski to rodzic będzie mógł go wykorzystać do momentu skończenia przez dziecko 24. miesiąca życia.

Kolejną nowością jest łączenie pracy z urlopem rodzicielskim. W tym przypadku będzie możliwe przedłużenie  urlopu w wyznaczonych proporcjach.

akcesoria dla mam