Zapowiadane zmiany polegają przede wszystkim na ujednoliceniu wzorów tych dokumentów. Obecnie obowiązują różne wzory, pacjenci i lekarze mają dowolność wyboru. Rzecznik Praw Dziecka chce, aby książeczki były takie same dla wszystkich, co jak twierdzi ma poprawić opiekę zdrowotną nad dziećmi.

Obecnie książeczki zdrowia dziecka najczęściej przekazywane są przez firmy, które w środku umieszczają reklamy swoich produktów. Są to różne wzory dokumentów i nie wszystkie mają w sobie najważniejsze informacje dotyczące opieki nad dzieckiem.

Zmiany w karcie ciąży mają na celu ujednolicenie dokumentów i polepszenie opieki okołoporodowej. Dokumenty miałyby być ujednolicone już w przyszłym roku.  Takie same karty ciąży i książeczki zdrowia  dziecka znacznie ułatwią pracę lekarzom, którzy będą mogli szybkiej postawić diagnozę w przypadku choroby.

Nowe karty ciąży będą mieć formę zeszytu i zawierać najważniejsze informacje o przebiegu ciąży, wykonywanych badaniach i chorobach kobiety ciężarnej. Dokument ten będzie trzeba nosić ze sobą tak jak dokumenty potwierdzające tożsamość. Innym pomysłem jest wprowadzenie kart chipowych, jednak ograniczeniem jest dostęp do systemów informacyjnych i komputerów. Niektórzy lekarze wskazują, że ciekawe rozwiązanie jest w Niemczech, gdzie karta dotyczy nie tylko jednej ciąży, ale i kolejnych, co pozwala wyeliminować ewentualne błędy popełnione w czasie pierwszego porodu.