W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Przepisy rozporządzenia wdrażają unijną dyrektywę Rady 92/85/EWG. Dyrektywa ta mówi o wprowadzeniu środków mających na celu  poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży – a dokładnie  tych, które niedawno rodziły oraz  karmiących piersią. Rozporządzenie weszło w życie 1 maja 2017 roku.

akcesoria dla mam

W katalogu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży znalazły się m.in.:

  • ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg,
  • prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej (przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa)
  • prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę (przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy).

Z kolei w przypadku kobiet karmiących dziecko piersią do wspomnianego katalogu zakwalifikowane zostały m.in.:

  • ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg przy pracy stałej i 10 kg – przy pracy dorywczej,
  •  ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.pulshr.pl

akcesoria dla mam