Noworodek to dziecko  urodzone po 22. tygodniu ciąży. Noworodkiem jest dziecko do ukończenia 28. dnia życia.

fotokarty

Prawidłowa masa noworodka urodzonego o czasie waha się w granicach od 2500 g do 4500 g, a długość od 50 cm do 62 cm.

Noworodek śpi około 21 godzin na dobę (występują jednak duże odchylenia osobnicze), budząc się tylko w porach karmienia. Wyodrębnienie tego okresu z niemowlęctwa jest konieczne ze względu na trwający w tym czasie okres adaptacji młodego organizmu do życia w nowym środowisku. Noworodek jest bezsilny i bezbronny wobec otoczenia. Po ok. 2 tygodniach życia rozpoznaje głosy bliskich.

Carriwell

Zachodzi przełom hormonalny, zmiana obrazu krwi, przepuszczalność błony jelitowej. Dziecko jest podatne na infekcje, ma podwyższoną ciepłotę ciała. Ma wrodzone odruchy chwytne i ssania. Okres ten kończy się wraz ze stabilizacją układów oddychania, krążenia, wydalania i gdy następuje wyrównanie urodzeniowej masy ciała, później odpada pępowina, występuje obfita podściółka tłuszczowa.

Podział noworodków w zależności od masy urodzeniowej ciała:

  • noworodek hipertroficzny – masa ciała powyżej 4000 gramów
  • noworodek eutroficzny – masa ciała pomiędzy 2500 – 4000 gramów
  • noworodek z niską masą ciała – masa ciała pomiędzy 1500 – 2500 gramów
  • noworodek z bardzo niską masą ciała  – masa ciała pomiędzy 1000 – 1500 gramów
  • noworodek z ekstremalnie niską masą ciała  – masa ciała pomiędzy 750 – 1000 gramów
  • noworodek z niewiarygodnie niską masą ciała  – masa ciała poniżej 750 gramów

Podział noworodków ze względu na wiek płodowy:

  • noworodek donoszony – urodzone pomiędzy 37. a 42. tygodniem ciąży
  • noworodek urodzony przedwcześnie – wcześniak – urodzony przed 37. tygodniem ciąży
  • noworodek przenoszony – urodzony po 42. tygodniu ciąży