Konflikt serologiczny – kiedy występuje i jakie są jego skutki?

Konflikt serologiczny czyli konflikt grup krwi w układzie Rh jest wtedy, gdy matka ma grupę krwi...