Próchnica atakuje najczęściej w wakacje

Wyniki Akademii Zdrowego Uśmiechu, która przeprowadziła badania w 560 przedszkolach w Polsce...