Najlepsze życzenia na narodziny dziecka

Nie każdy jest poetą, jak już trzeba napisać wierszyk na kartce, to nie zawsze mamy głowę pełną...