Badanie serca płodu

serde_plodu

Jest to badanie ultrasonograficzne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowę i funkcję serca oraz całego układu krążenia.

Płodu nie możemy dotknąć, ani posłuchać słuchawką. Ale oglądając wszystkie jego narządy, z sercem włącznie, oraz słuchając serca metodą dopplerowską, badamy płód i ustalamy rozpoznanie.Jeżeli dziecko jest chore, planowane jest dalsze postępowanie. Badanie echokardiograficzne płodu jest długie, wymaga dużej wiedzy, doświadczenia oraz najwyższej klasy sprzętu ultrasonograficznego. Sprzęt musi mieć  oprogramowanie do badań prenatalnych i kardiologicznych. Badanie jest rejestrowane tak,  aby można było je powtórnie zanalizować. Dzięki zastosowaniu nowych technik badaniaechokardiograficznego, można  ocenić serce z różnych, do tej pory niedostępnych, projekcji.

Badanie dopplerowskie umożliwia ocenę funkcji poszczególnych części płodowego układu krążenia. Po wykonaniu badania przeprowadzana jest rozmowa z rodzicami, podczas której wyjaśniana jest istota problemu. Lekarz  proponuje wykonanie dodatkowych badań, np. oznaczenie kariotypu, czyli „mapy” chromosomów dziecka. Po uzyskaniu wszystkich wyników lekarz udziela  rodzicom pełnej informacji dotyczącej możliwości i wyników leczenia. W wyjątkowych  przypadkach lekarz ustala  wizytę w ośrodku, który będzie zajmował się dzieckiem po urodzeniu.

Jak często występują wady serca?

Niebezpieczeństwo tego, że u noworodka będzie wada serca wynosi około 1 : 100.  Możliwe jest leczenie większości z nich, wyniki operacji są dobre. W badaniu przesiewowym należy odróżnić serce prawidłowe od nieprawidłowego. Przy podejrzeniu nieprawidłowości, konieczne jest wykonanie echa serca płodu.

Katarzyna Pawłowska

Pomysłodawca portalu, szczęśliwa mama, zapraszam też na pozostałe moje strony: www.babymama.pl oraz www.blog.babymama.pl

Skomentuj jako pierwszy