Projekt „Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości” jest programem informacyjno-promocyjnym, którego celem jest podkreślenie szczególnych cech metod unijnej produkcji rolnej oraz charakterystyki unijnych produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym UE. Kampania edukuje na temat wartości odżywczych mięsa indyczego, produkowanego w Europie oraz jego jakości, które wynikają z rygorystycznych zasad i procedur UE oraz przepisów wewnętrznych państw członkowskich1

fotokarty

„Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości” nakreśla pełną kontrolę nad całym łańcuchem produkcji, w ramach filozofii „od pola do stołu”, która gwarantuje jakość i bezpieczeństwo, jak również zapewnia aspekty zrównoważonej produkcji w branży mięsa indyczego. To dzięki niej europejskie mięso indycze jest wartościowym elementem właściwej diety i stylu życia, co zostało opisane w Rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006.

Działania edukacyjne w ramach kampanii podejmowanie są jednocześnie na rynku polskim, czeskim i niemieckim. W Polsce projekt realizowany jest ze wsparciem cenionych ekspertów: prof. dr hab. Jana Jankowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. Moniki Michalczuk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr inż. Joanny Neuhoff-Murawskiej – dietetyk oraz Szymona Szlendaka – szefa kuchni.

Inicjatorem projektu jest Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG), która działa w Polsce nieprzerwanie od 28 lat. Aktualnie zrzesza 110 członków reprezentujących hodowlę, reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego oraz jego przetworów i jaj konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą. Podmioty zrzeszone w KRD-IG posiadają łącznie blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz około 90% udziału w eksporcie. KRD-IG prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i naukową związaną z sektorem drobiarskim.

Carriwell

Celem działalności KRD-IG jest m.in. stały rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców oraz producentów drobiu, przetwórców mięsa drobiowego, a także ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych. Ponadto, na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRD-IG podejmuje zadania z zakresu konstrukcji i realizacji programów hodowlanych, wykonywania oceny wartości użytkowej oraz hodowlanej drobiu, prowadzenia ksiąg hodowlanych, w tym też rejestrów mieszańców drobiu.

Więcej informacji nt. projektu „Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości” na www.wingsofquality.eu

Źródło:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:214:FULL&from=EN(dostęp 12.02.2020).

Wszystko dla mamy i dziecka. Odwiedź sklep wyprawkowy - www.babymama.pl