Czy utalentowane dziecko to takie, które świetnie radzi sobie w szkole, uzyskując bardzo
dobre stopnie? Miarą talentu miałaby zatem być kariera prymusa. Ale przecież szkolne funkcjonowanie jest ważnym, lecz nie jedynym aspektem życia, a posiadane przez dzieci uzdolnienia i talenty mogą przejawiać się zupełnie inaczej. O jakich rodzajach zdolności można mówić? Odpowiada ekspert współpracujący z projektem Podwórko Talentów NIVEA, psycholog dziecięcy dr Aleksandra Piotrowska.

Trzy rodzaje zdolności

Podejmowane w życiu czynności podzielić można na trzy grupy: związane z poznawaniem rzeczywistości, z organizowaniem działań w niej i ich wykonywaniem. Analogicznie można mówić o trzech rodzajach zdolności: poznawczych, organizacyjnych i wykonawczych. Zdolności poznawcze angażowane są w związku z przyswajaniem nowych informacji, ich rozumieniem, porządkowaniem czy samodzielnym odkrywaniem. To one odgrywają ważną rolę przy determinowaniu szkolnej kariery. Zdolności organizacyjne dochodzą do głosu, kiedy musimy zaplanować jakieś działania, przewidzieć potrzebne do ich wykonania elementy, czasem podzielić prace pomiędzy kilka osób, koordynować ich poczynania itp.

Dzieci z takimi zdolnościami szybko zaczynają pełnić w swoich grupach role liderów, przywódców (choć nie muszą być najlepszymi uczniami). Ostatni we wspomnianym podziale rodzaj to zdolności wykonawcze, realizacyjne, wpływające na skuteczność samego działania wykonawczego – rysowania, odgrywania roli w przedstawieniu czy dekorowania upieczonego ciasta. Świetne uzdolnienia wykonawcze może prezentować dziecko, które ani nie jest wybitnym uczniem, ani organizatorem.

Zdolności ogólne

Najbardziej chyba znany podział zdolności bazuje na zakresie ich wpływu na zachowania i wyróżnia zdolności ogólne oraz specjalne. Zdolności ogólne, zwane inteligencją, determinują sprawność dziecka w licznych i różnorodnych działaniach, w których znaczący jest udział myślenia, dostrzegania zależności, rozumowania – niezależnie od rodzaju treści (odrabianie pracy domowej z geografii, rozumienie treści oglądanego filmu czy planowanie sposobu wydania kieszonkowego).

Zdolności specjalne

Zdolności specjalne natomiast mają węższy zakres wpływu i wyznaczają sprawność działań tylko w pewnej dziedzinie, związanej z wybranymi treściami czy czynnościami. Najczęściej wśród zdolności specjalnych wyróżniamy zdolności ścisłe (np. matematyczne), humanistyczne, językowe, artystyczne, ruchowe. Podziały mogą być różnie szczegółowe – można mówić o zdolnościach artystycznych, albo (węziej) o muzycznych, albo (jeszcze węziej) o pianistycznych czy wokalnych. Można dysponować talentem sportowym, a dokładniej do biegów, szczególnie sprinterskich.

Warto mieć świadomość, że poszczególne grupy zdolności są od siebie w zasadzie niezależne – wybitny poziom zdolności ogólnych może iść w parze z brakiem zdolności artystycznych czy ruchowych, albo największy talent językowy w klasie ma dziecko doświadczające sporych trudności ze zorganizowaniem czegokolwiek albo zrozumieniem fizyki. Ale z drugiej strony może być i tak, że w jednym dziecku drzemie więcej niż jeden talent.

140317_NIVEA_8538_logo_s