Stres to wykształcony na drodze ewolucji czynnik adaptacyjny, mający pomóc człowiekowi w rozwiązaniu zaistniałych problemów. W niewielkich dawkach spełnia funkcję mobilizacyjną. Jednak gdy utrzymuje się dłużej wpływa na organizm destrukcyjnie.

Współczesny świat stawia przed człowiekiem coraz więcej nowych zadań, które wymagają nieustannej pracy, samodoskonalenia, rywalizacji. Standardy życia wymagają od nas sprawdzenia na wielu płaszczyznach – zawodowej, towarzyskiej, rodzinnej. Kiedy trudno nam sprostać wszystkim wyzwaniom pojawia się stres, który w przypadku nie leczenia prowadzi do wielu chorób i zaburzeń – stanów niepokoju, lęku, depresji, chorób nowotworowych, oraz innych.

Co to jest stres i kiedy się pojawia?

Stres to fizjologiczna reakcja organizmu na niekorzystne bodźce środowiskowe i codzienne zdarzenia, z którymi człowiek nie może sobie poradzić. Pojawia się kiedy dochodzi do braku równowagi pomiędzy możliwościami, a wymogami sytuacji. Jest czysto subiektywnym psychicznie zjawiskiem orientacyjnym, czyli zależnym nie tyle od sytuacji, w której się znajdujemy, a bardziej od stanu naszej psychiki. Oznacza to, że, stres u różnych osób pojawia się w różnych sytuacjach.

Stres jest zazwyczaj czynnikiem, który w sytuacjach trudnych, ma pomóc człowiekowi w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania problemu. W tym przypadku ma zdecydowanie korzystne działanie – mobilizuje, dodaje energii, dostarcza adrenaliny. Jednak gdy dochodzi do natężenia negatywnych bodźców środowiskowych i związanych z nimi zdarzeń, następuje przekroczenie indywidualnej, fizjologicznej granicy (odporności) na stres – wtedy pojawia się destrukcyjne oddziaływanie na organizm. Obniża się zdolność reagowania oraz sprawność psychiczna, a w ekstremalnych wypadkach także fizyczna.