Ochrona stosunku pracy, prace zabronione, praca w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, delegacje, zwolnienie lekarskie w czasie ciąży – dowiedz się jakie są twoje prawa.

fotokarty

Ochrona stosunku pracy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z Tobą umowy o pracę. Jeżeli sama złożyłaś wypowiedzenie, lub rozwiązałaś umowę o pracę nie wiedząc, że jesteś w ciąży, możesz wycofać to oświadczenie.

Carriwell

Pracodawca ma obowiązek przedłużenia z Tobą umowy terminowej (na czas określony, czas wykonywania określonej pracy, lub na okres próbny) do dnia porodu, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki: umowa została zawarta na dłużej niż miesiąc oraz uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie ochronnym możliwe jest tylko, gdy:

1. ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy, lub 2. zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie bez wypowiedzenia z Twojej winy.

Pracodawca nie może również zmienić Ci warunków pracy i płacy, chyba że w zakładzie pracy przeprowadzane są zwolnienia grupowe. art. 177 KP, orzeczenie SN 15. 01. 1988r., sygn. I PRN 74/78