Większość zdrowych dzieci wydaje pierwsze dźwięki – głośny płacz – już w ciągu kilku minut po urodzeniu wraz z pierwszymi oddechami. Świadczy to o prawidłowym rozwoju narządu mowy, układu nerwowego oraz prawidłowym stanie przytomności.

fotokarty

Niektóre „leniuszki” nie płaczą, mimo że są zdrowe. Nie musisz się niepokoić, że dziecko nie wydało dźwięku, jeśli lekarz lub położna twierdzą, że stan dziecka jest dobry.

W pierwszych miesiącach życia niemowlę uczy się posługiwania aparatem mowy. Rozwój mowy jest nierozłącznie związany z prawidłowym słuchem, choć jego pewne wczesne etapy (np. głużenie) mogą wystąpić nawet u dzieci niesłyszących. Prawidłowy słuch oraz stymulujące kontakty społeczne (częsta „rozmowa” z dzieckiem, mówienie do niego, zabawa itp.) to nieodzowny warunek sprawnego rozwoju mowy, ponieważ dziecko do rozwoju potrzebuje wzorców, które może naśladować.

Carriwell

Dużo mów do swojego malucha i rozmawiaj z nim, aby stymulować rozwój jego mowy. Nie używaj zdrobnień i nie zniekształcaj wyrazów. Dziecko uczy się przez naśladowanie. Gdy Twój maluch zacznie wykazywać zainteresowanie bajkami, czytaj mu codziennie książki odpowiednie do jego wieku.

Etapy rozwoju mowy

W 1. roku życia dziecka podstawowymi formami wypowiedzi są krzyk i płacz (jest to tzw. okres melodii, sygnału, apelu). W okresie tym pojawiają się kolejno:

 • głużenie, czyli gruchanie – np. gli, tli, kli, gla, bli, ebw… (2.–3. mż.),
 • gaworzenie – polega na wymawianiu zespołów sylab niemających jeszcze określonego znaczenia,np. ma-ma, ba-ba, ta-ta, la-la (6.–12. mż.),
 • około 9. miesiąca następuje faza naśladowania i powtarzania dźwięków (tzw. echolalii),
 • pod koniec 1. roku życia dziecko powtarza pierwsze słowa ze zrozumieniem (wskazywanie odpowiednich osób, czynności, przedmiotów), np. mama, tata, baba, da, pa.

2. rok życia (12.–24. mż.) to tzw. okres wyrazu:

 • dziecko opanowało już samogłoski o, u, a, e, y i wymawia większość spółgłosek p, b, m, t, d, n, l, k, ś, ć, dź,
 • zaczyna wypowiadać pojedyncze wyrazy, wyrazy-zdania czy pseudozdania,
 • charakterystyczne dla tego okresu jest wymawianie tylko pierwszej sylaby lub końcówki wyrazu, np.: ne (nie), da (daj), ampa (lampa), mi (miś), tota (ciocia), baba ała (babcia dała), buti es (buty są).

3. rok życia to tzw. okres zdania:

 • dziecko zaczyna używać pozostałych głosek,
 • zasób słów sięga zwykle 800–1500 wyrazów i obejmuje różne części mowy,
 • widać ogromny postęp w rozwoju mowy, pośród form wypowiedzi dominują wypowiedzenia dwuczłonowe, zdania z podmiotem i orzeczeniem, zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące i wykrzyknikowe,
 • brzmienie wielu znaków nie jest jeszcze prawidłowe, ale nie powinno to wzbudzać niepokoju rodziców – usłyszysz na przykład: tlofe (trochę), duźa (duża), siupka (zupka), bitki (brzydki), liba (ryba), sina (maszyna), tata banzie jadła (tata będzie jadł), ja nie mam sianki (nie mam sukienki)…

Częste rozmowy, opowiadanie i czytanie bajek wzbogacają słownictwo dziecka, doskonalą proces myślenia i uczą prawidłowych zasad gramatycznych. Opóźniony rozwój mowy charakteryzuje późniejsze
pojawienie się gaworzenia, pierwszych słów, ubogi zasób słownictwa, opóźnienie w zakresie gramatycznej budowy zdań, artykulacji głosek itp.

Tekst wybrał i opracował dr med. Jacek Mrukowicz (pediatra, redaktor naczelny „Medycyny Praktycznej Pediatrii”, współautor przewodnika).Przewodnik pozwoli się przygotować rodzicom do opieki nad dzieckiem i ułatwi podejmowanie optymalnych dla jego rozwoju decyzji. Polecamy!Zamówienia: www.przewodnikdlarodzicow.pl; pod nr tel. 12 293 40 80 lub pod numerem infolinii 0 800 888 000