Poród przed 32 tygodniem ciąży określane są jako skrajne wcześniactwo. W Polsce notuje się większy odsetek porodów przedwczesnych, niż w innych krajach Unii Europejskiej.

W 2004 w Polsce urodziło się 25 475 noworodków przed 37 tygodniem ciąży, co stanowi 7,1% wszystkich urodzeń. Z tego 4 552 (1,3%) noworodki urodziły się w skrajnym wcześniactwie.

Noworodki urodzone przed 36 tygodniem ciąży mają 30-krotnie większe ryzyko zgonu niż noworodki donoszone, a dla urodzonych przed 28 tygodniem ryzyko jest 200-krotne.

W zależności od stopnia wcześniactwa zachodzi szereg nieprawidłowości, które ograniczają możliwości dziecka do przeżycia bez pomocy współczesnej medycyny.

  • niedobór masy ciała
  • niedobór wzrostu
  • niedorozwój płuc (brak surfaktantu, uszkodzenie płuc, niewydolność oddechowa)
  • przedłużona żółtaczka noworodków (niedorozwój mechanizmów enzymatycznych wątroby)
  • retinopatia wcześniaków
  • Ze względu na niewydolność mechanizmów termoregulacyjnych wcześniak musi przebywać w inkubatorze.